Trinhanhdao
Trịnh Anh Đào

Tôi đã thử nhiều loại cốc, nhưng sau cùng thì đây là cái gắn bó tôi nhất - 12 năm sau khi mua.

gối vuông-51.900
https://shp.ee/hikhk6k

thảm sofa-165.000
https://shp.ee/4uni3fv

cốc-13.000
https://shp.ee/67sf3t5

4 lượt thích 8:47:23 - 15/7/2021