Mộc trà
Mộc Trà

Chiều lều này được lắp ráp từ đũa dùng một lần, cố định bằng súng bắn keo và dây len, và quấn vải xung quanh đúng cách (^^)

14:31:15 - 12/1/2022